« afbeelding 1 van 1 »
 
donderdag 06 oktober 2016

3 miljoen voor glastuinbouwgebied Next Garden

De provincie Gelderland wil 3 miljoen euro investeren in de infrastructuur voor het glastuinbouwgebied Next Garden tussen Arnhem en Nijmegen, zo meldt AgriHolland in een bericht op haar site. Het college van Gedeputeerde Staten stelt in de voorjaarsnota 2016 aan Provinciale Staten voor om dat geld hiervoor te reserveren.

Ten behoeve van de ontwikkeling van Next Garden is het van belang dat de doorstroming en veiligheid van de N839 / Karstraat wordt verbeterd. Daarom wordt Provinciale Staten gevraagd om hiervoor vanuit het begrotingssaldo 3 miljoen euro beschikbaar te stellen.

De gemeente Lingewaard is samen met de sector bezig het glastuinbouwgebied Bergerden en Huissen Angeren opnieuw te positioneren als 'Next Garden' zodat de marktpositie en productiefaciliteiten van de zittende ondernemers verbeteren en de aantrekkelijkheid van het gebied voor nieuwe ondernemers toeneemt. De gemeente Lingewaard is in 2009 samen met de provincie gestart met de herstructurering van het glastuinbouwgebied Huissen-Angeren. De provincie heeft destijds 4,5 miljoen subsidie verstrekt om het gebied te herontwikkelen voor de 1e fase. In 2010 is daarvoor een uitvoeringsovereenkomst getekend. Deze 1e fase loopt eind 2016 af.

Het glastuinbouwgebied Bergerden, dat beheerd wordt door de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Nijmegen en Lingewaard, is verbonden aan deze ontwikkeling. Op dit moment wordt gesproken over de opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Voor de ontwikkeling van het tuinbouwgebied rond Lingewaard vormt Bergerden een belangrijk onderdeel. Er wordt inzet van de provincie gevraagd voor de verdere ontwikkeling van het glastuinbouwgebied tussen Arnhem en Nijmegen. Er zijn binnen de provincie subsidieregelingen en middelen beschikbaar voor de duurzame energiemix, Euregio Rhein-Waal en innovatie & start-ups, maar niet voor de verbetering van de infrastructuur, leefbaarheid, het landschap en vestigingsklimaat.


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA