« afbeelding 1 van 1 »
 
donderdag 09 november 2017

Greenport Gelderland innoveert ook in Huissen

In de nieuwsbrief van Greenport Arnhem-Nijmegen van mei 2017 werd de subsidieregeling Greenport Gelderland Innoveert aangekondigd. Op basis van deze aankondiging hebben een drietal tuinbouwondernemers uit Huissen projecten ontwikkeld en ingediend. Het betreft innovatieve projecten op het gebied van warmtebalancering binnen het bedrijf, verdere uitnutting van een duurzame brandstof en verbetert elektramanagement. Alle drie de projecten dragen bij aan het uiteindelijk realiseren van een klimaat- en energie neutrale glastuinbouw.

Eind oktober hebben deze projecten een positieve beschikking gehad van Greenport Gelderland en kan de realisatie in 2018 plaats vinden. Het gaat in totaal om een investering van ruim 500.000 euro waarbij er vanuit Greenport Gelderland een bijdrage van 120.000 euro ter beschikking is gesteld.

Ook voor 2018 is de subsidieregeling van kracht. Belangrijk onderdeel van deze subsidieregeling is echter dat de projecten bij moeten dragen aan Agenda 2020 van Greenport Gelderland. In Agenda 2020 heeft Greenport Gelderland, samen met ondernemers uit de tuinbouwketen, aangegeven wat de speerpunten voor de komende jaren zijn. Pactmanager Radboud Vorage is betrokken bij de uitvoering van de speerpunten van Agenda 2020 in de regio Arnhem-Nijmegen/NEXTGarden. 

Niet alle projecten komen in aanmerking voor deze regeling. Vooral innovatieve projecten maken kans om gehonoreerd te worden in dit innovatiefonds. Daarbij wordt gedacht aan haalbaarheids- test- ontwikkelings- en demonstratieprojecten. Bij voorkeur bestaat het project uit een samenwerking tussen ondernemers. Naast een gedegen projectplan dient bij de aanvraag ook een duidelijke begroting en financiering ingediend te worden. Er mag bij de financiering geen sprake zijn van andere subsidies van Provincie Gelderland. Het bestuur van Greenport Gelderland beslist over een subsidieaanvraag, eventueel na het inwinnen van een advies bij deskundigen.

Voor meer informatie over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met de coördinator van Greenport Gelderland, de heer Dick Koorn via dkoorn@projectenltonoord.nl of met de pactmanager voor de regio Arnhem-Nijmegen Radboud Vorage via r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl.


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA