« afbeelding 1 van 1 »
 
dinsdag 19 januari 2016

Igo Janssen´s nieuwjaarsboodschap: 'samen groeien'

Op 8 januari was het weer een gezellige drukte in de Valom. Greenport Arnhem-Nijmegen hield haar welbekende nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een biertje en bitterballen werden goede wensen met elkaar gedeeld. Echter er was ook ruimte voor een serieuze toon. Die kwam van Igo Janssen, directeur van Horticoop, die in zijn nieuwjaarsspeech inging op het belang van samenwerking.

Het doel van samenwerking is: samen sterker worden, een betere positie krijgen, zaken realiseren die je alleen niet voor elkaar krijgt. ‘Samenwerken’ is een werkwoord, dus iets wat je moet doen, iets wat moeite kost, maar ook iets dat veel kan opleveren! In de glastuinbouw wordt vooral samengewerkt om een beter resultaat of product te krijgen. Dan gaat het niet alleen over een goede samenwerking tussen ondernemer en medewerkers binnen het tuinbouwbedrijf, maar ook met alle toeleveranciers en afnemers.

Bij een goede samenwerking hebben alle partijen belang bij het succes. Een mooier gewas of een hogere productie is niet alleen belangrijk voor de tuinder, het is van belang voor alle partijen die daar direct of indirect aan bij gedragen hebben. Bij een goede samenwerking delen alle partijen in het succes, maar als het tegen zit moeten alle partijen er extra de schouders onder zetten. Een goede samenwerking is bovendien leuk en geeft veel positieve energie.
 
Tenslotte ging Igo Janssen in op de essentiële zaken die nodig zijn voor een goede samenwerking. Ten eerste moet er een gemeenschappelijk doel en een goed plan zijn. Vervolgens een uitstekende uitwisseling van informatie, onderling vertrouwen en tenslotte een gezamenlijke lange termijn visie. Samenwerking is niet iets voor de korte termijn. Wil je in een keten succesvol samenwerken dan moet er voor alle partijen een blijvende rol zijn.
 
Igo sloot af met het bekende verhaal over de kip en het varken die gingen samenwerken. "Laten we samenwerken zei de kip tegen het varken. Dan maken we een uitsmijter spek". Dat moet haast wel een goed idee zijn denkt het varken; met een uitsmijter spek maak je vrienden en van samenwerken wordt iedereen gelukkig. Toch klopt er iets niet! Want bij deze samenwerking legt één van de twee het loodje! 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA