woensdag 04 februari 2015

Jubileumjaar voor Greenpoort Arnhem Nijmegen

In 2005 werd Greenport Arnhem-Nijmegen opgericht om een impuls te geven aan het tuinbouwcluster in de eigen regio. Het was de tijd dat er op verschillende plekken in Nederland Greenports ontstonden. De focus van die Greenports lag in het westen van met land, maar voor een aantal teelten en technische ontwikkelingen was de Regio Arnhem-Nijmegen een belangrijk innovatief gebied. Projecten als Bergerden, de Energie Producerende Kas, centrale gietwatervoorziening en de Wageningen Universiteit waren allemaal in de regio te vinden.

Ferry Hollinger weet nog goed dat bij een aantal partijen in het gebied het gevoel bestond dat de krachten gebundeld moesten worden. "We zagen dat er veel aandacht uitging naar het Westland en Aalsmeer, terwijl wij hier een stuk dichter bij de Duitse consument zaten. Bovendien is hier in de buurt de Wageningen Universiteit. Daar maakten we nog niet genoeg gebruik van. Ook zagen we dat we onze strategische logistieke positie niet optimaal benutten.” Dus volgens Hollinger redenen genoeg om meer samen te gaan werken.

Het bestuur van Greenport Arnhem-Nijmegen wil het 10-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Volgens Hollinger, nu vice-voorzitter van de Greenport, wordt dit jaar een speciaal jaar. "We hebben veel interessante activiteiten gepland. Het hoogtepunt wordt de jubileumbijeenkomst. Die gaan we ook bij een tuinder organiseren. Belangrijk doel van de bijeenkomst is om alle tuinbouwondernemers uit de regio bij elkaar te krijgen en te laten zien dat we een echt ondernemersnetwerk zijn.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA