« afbeelding 1 van 1 »
 
maandag 18 december 2017

MEI-regeling 1 december open

Van 1 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kunnen aanvragen worden ingediend voor de subsidieregeling marktintroductie energie-innovaties (MEI). Het budget is 5 miljoen euro.
De MEI-regeling geeft 40% subsidie (maximaal € 1,5 miljoen) op de meer-investering in innovatieve energiezuinige kassen of innovatieve energiesystemen voor kassen. Het moet gaan om innovaties die nog maar net op de markt zijn gebracht. De aanvragen worden gerangschikt op een aantal criteria, waaronder verlaging CO2-uitstoot, de bijdrage aan kennisontwikkeling en het perspectief op navolging. Nieuw is dat voorrang wordt gegeven aan aanvragen voor innovatieve kassen boven de innovatieve energiesystemen. Ook in de MEI is de subsidie op een biomassaketel vervallen, maar een bio-WKK installatie of vergasser komt nog wel in aanmerking. De regeling geldt voor (samenwerkingsverbanden van) glastuinders.
De regeling is onderdeel van de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw uit 2014. In de Meerjarenafspraak zijn de energiedoelen vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over het programma Kas als Energiebron en een aantal subsidieregelingen waaronder de EHG en MEI.
Informatie over de MEI vindt u bij RVO. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA