Nieuwsarchief
 
January 2019
November 2018
September 2018
Wednesday 12 September 2018 Van praten naar (duurzaam) doen!
Wednesday 12 September 2018 Open dag bij drijvend zonnepark Lingewaard
Wednesday 12 September 2018 Met vele kleine stapjes een groot verschil!
July 2018
March 2018
January 2018
December 2017
Wednesday 20 December 2017 12 januari: nieuwjaarsreceptie
Monday 18 December 2017 Seminar 'hoe omgaan met tegenslagen'
Monday 18 December 2017 MEI-regeling 1 december open
Tuesday 12 December 2017 The reality of virtual reality
Tuesday 12 December 2017 De toekomst zit in luisteren
Tuesday 12 December 2017 Bloemen: top of mind
October 2017
August 2017
July 2017
February 2017
November 2016
Thursday 24 November 2016 Zandvoort sluit biomassa kringloop
Thursday 24 November 2016 Tuinbouw moet risico's managen
July 2016
January 2015
September 2014
Tuesday 30 September 2014 Het belang van een bedrijfsopleidingsplan
Tuesday 30 September 2014 Internationalisering
« afbeelding 1 van 2 »
 
maandag 21 januari 2019

Greenport Gelderland zet in op Duurzaam Doen

Voor de jaarlijkse tuinbouw-nieuwjaarsreceptie in Huissen was dit jaar Dick Koorn uitgenodigd van Greenport Gelderland. Koorn is secretaris van Greenport Gelderland, een organisatie die zich inzet voor de stimulering van de tuinbouweconomie in met name het Gelderse Rivierengebied. In zijn speech zag Koorn veel toekomstperspectief voor de tuinbouwsector. Zo merkte hij op dat ”de primaire sector in beleidsstukken positief gewaardeerd wordt, duurzame voedselproductie veel aandacht krijgt en er goede kansen liggen voor de energietransitie. Dat sluit perfect aan bij de ambitie van provincie Gelderland: een gezonde, veilige, schone en welvarende provincie. De tuinbouw is uitstekend gepositioneerd om een voortrekkersrol in die ontwikkeling te hebben.”


Greenport Gelderland is 7 jaar geleden opgericht en voortgekomen uit het ondernemersinitiatief de A15-agrocorridor. Het is een organisatie die op het snijvlak werkt van: het tuinbouwbedrijfsleven, overheid en onderwijs en kennisinstellingen. Het brengt partijen bij elkaar, stemt beleid af, initieert projecten, zorgt voor kennisuitwisseling en voor een levendig netwerk. Het werkt als hefboom voor de ontwikkeling van de tuinbouwinitiatieven. In haar eerste vier jaar zorgde ze met subsidies van de provincie Gelderland voor een extra investering door bedrijven in de tuinbouwsector ter grootte van 8 miljoen Euro aan cash. 

Ook in de regio Arnhem-Nijmegen is Greenport Gelderland erg actief. Ze werkt daar samen met het Pact, NEXTgarden en met Greenport Arnhem-Nijmegen. Vooral met die laatste partij is een nauwe samenwerking en worden veel activiteiten en projecten gezamenlijk geïnitieerd. Doordat Greenport Gelderland en Greenport Arnhem-Nijmegen geld bij elkaar leggen was het mogelijk om te zorgen dat er een coördinator, Radboud Vorage, voor het gebied beschikbaar is. Hij organiseert jaarlijks ca. 15 activiteiten en initieert 3 tot 5 nieuwe projecten per jaar. Die zouden er zonder de bijzondere band tussen deze organisaties niet van de grond gekomen zijn.

Dick Koorn gaf verder aan dat het provinciale beleid meer gericht zal zijn op impact. Op dat vlak zijn in dit gebied al grote stappen gezet. Zo zijn in de regio Arnhem-Nijmegen met hulp van de Greenports de laatste vier jaar 23 projecten door tuinders geïnitieerd waarbij ongeveer 1,5 miljoen geïnvesteerd is met ongeveer 0,5 miljoen euro aan subsidie. Deze projecten realiseren een jaarlijkse besparing van 830.000 kuub gas, 330.000 kWh en een CO2-emissie reductie van bijna 1,5 miljoen kg per jaar.

Door een tuinder op de receptie werd aandacht gevraagd voor grote projecten zoals de bio-vergisting in Bergerden. Daar ondervinden de in het gebied woonachtige tuinders veel last van de stank die door de installatie veroorzaakt wordt. Het is voor de tuinders moeilijk om de initiatiefnemers te bereiken om hier wat aan te doen. Volgens Koorn benadrukt dat het belang dat tuinders zelf aan het stuur moeten blijven zitten als het gaat om de energietransitie en projecten op het gebied van verduurzaming. 

Aan het eind van zijn speech stond Dick Koorn nog even stil bij de ambitie van Greenport Gelderland. Op de vlakken van economische ontwikkeling, vakmanschap/arbeid, energietransitie en duurzaamheid wil zijn organisatie concrete resultaten blijven boeken. Dat wil Greenport Gelderland gaan realiseren onder het motto ‘Duurzaam Doen’. Hij riep de aanwezige ondernemers op om mee te denken over de plannen van Greenport Gelderland. Koorn sloot af met de woorden ‘investeer in uw netwerk, zoek elkaar op, doe mee met activiteiten en projecten en laten we het komen jaar gezamenlijk Duurzaam Doen!


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA