« afbeelding 1 van 1 »
 
dinsdag 14 maart 2017

Uitnodiging bijeenkomst Individuele oplossingsrichtingen zuiveringsplicht

Inleiding
Zoals bekend geldt per 1 januari 2018 een verplichte zuivering van restwaterstromen. Dit heeft consequenties voor alle glastuinders die water lozen op oppervlaktewater of op de riolering. We hebben u hierover al eerder geïnformeerd namens LTO Glaskracht Nederland, Greenport Arnhem/Nijmegen, de Waterschappen en de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe.
Er is toen gesproken over mogelijke vorming van collectieven met het oog op de kosten en het uitstel van de verplichting. De collectieven zijn overigens in ons gebied maar beperkt van de grond gekomen. Dat betekent dat individuele bedrijven per 1 januari 2018 zelf voor een oplossing moeten zorgen.
We organiseren om die reden een vervolgbijeenkomst over dit onderwerp: Individuele oplossingen zuiveringsplicht op dinsdag 28 maart 2017, inloop vanaf 19.30 uur. De Valom, Karstraat 2 in Huissen.

 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA