« afbeelding 1 van 1 »
 
donderdag 07 juli 2016

Voortgang Project Drijvend Zonnepark Lingewaard

Foto door zonnepanelenzekerplan


Het Project Drijvende Zonnepanelen op gietwaterbassin Bergerden wordt geleid door Frans van Herwijnen, Robert Sonderen, Pieter Siekman en Stefan Peelen en moet resulteren in 6000 zonnepalen op het gietwaterbassin in Bergerden. Voor de realisatie is er medewerking van Lingezegen Energy (Berno Schouten). Gietwaterbedrijf Bergerden, vertegenwoordigd door Harry Beijer stelt het gietwaterbassin ter beschikking. Daarnaast is er een samenwerking aangegaan met Greenspread en Greencrowd.


Vanwege fiscaal-juridische redenen was het niet mogelijk om het Drijvend Zonnepark Lingewaard aan te sluiten op de infrastructuur van Bergerden. Hierdoor moet er een (kostbare) aansluiting komen op het openbare net van Liander. Met de gemeente, provincie, Liander en Bergerden zijn er mogelijkheden onderzocht voor een aanvullende subsidie om de hoge aansluitkosten te verlagen. Om tot een sluitende business case te komen heeft de provincie ingestemd om de toegezegde investeringssubsidie te combineren met een door het Rijk te verstrekken exploitatiesubsidie, de SDE+ subsidie. Er wordt nu wel uitgegaan van de realisatie van de maximale omvang van 6000 zonnepanelen, dit om de hoge aansluitkosten over meerdere zonnepanelen te verdelen.

 

De einddatum van het project, om in aanmerking te komen voor de provinciale investeringssubsidie, liep af op 1 april 2016. Met de provincie is overeengekomen om deze datum eenmalig te verplaatsen naar 31 december 2016. Dit houdt in dat het project dit jaar gerealiseerd moet worden om gebruik te kunnen maken van de toegekende provinciale subsidie.

 

Aan Greencrowd is de opdracht gegeven om een SDE+ subsidie aan te vragen, met looptijd van 15 jaar. Indien deze subsidie wordt verleend, kunnen we overgaan tot de aanbesteding van het project en nog dit jaar tot realisatie. Op 31 maart 2016 heeft de gemeente de Omgevingsvergunning voor het Drijvend Zonnepark Lingewaard verleend. Deze is samen met de aanvraag van de SDE+ subsidie verstuurd.

 

Nu er een SDE+ subsidie is aangevraagd vervalt de noodzaak om de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting toe te passen. Het Drijvend Zonnepark is niet langer een ‘’postcoderoos-project’’ maar SDE+ project geworden. Door klant te worden bij het energiebedrijf kunnen inwoners van Lingewaard toch gebruik maken van de geproduceerde zonnestroom. Met het energiebedrijf zullen collectieve afspraken gemaakt worden, zodat er financiële voordelen zijn voor de afnemers. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA