woensdag 04 februari 2015

Wat deed Greenport Arnhem-Nijmegen in 2014?

Greenport Arnhem-Nijmegen vervult een belangrijke rol in het levendig houden van dat tuinbouwcluster. Op de website, onder Publicaties Greenport Arnhem-Nijmegen, is te lezen wat er in 2014 allemaal georganiseerd werd (Jaarverslag 2014 Greenport Arnhem-Nijmegen). Een groot deel van de tuinders nam deel aan 1 of meerdere activiteiten. De onderwerpen liepen uiteen van de spuitlicentie tot en met een foto-exposities in gemeente- en provinciehuis. Ook delicate onderwerpen zoals het gewasbeschermingsmiddelenbeleid en waterkwaliteit kwamen uitgebreid aanbod. Tenslotte was Greenport Arnhem-Nijmegen actief in de media om de beeldvorming van burgers en politiek over de glastuinbouw op een evenwichtige wijze over te brengen.

 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA