Visie

Het glastuinbouwcluster in de regio Arnhem-Nijmegen moet verder uitgroeien tot een vitale en krachtige sector, mede gebaseerd op een sterke internationale positie in de handel en logistiek van tuinbouwproducten. De primaire bedrijven blijven de kern van het tuinbouwcluster. Daarvoor moet in het gebied het vestigingsklimaat voor bedrijven verder verbeterd worden en dienen innovatieve ondernemers elkaar snel te kunnen vinden. Er is een hecht netwerk met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ruimte voor start-ups en een uitstekende energie-infrastructuur. Ondernemers en overheid werken vanuit een gezamenlijke visie en willen concrete resultaten boeken. Kernwoorden daarbij zijn verduurzaming, innovatie, marktgerichtheid en krachtenbundeling. Het gebied kiest voor samenwerking met de Greenport Gelderland en de Gelderse Corridor om zich beter te positioneren en om haar toegang tot nationale en internationale tuinbouwnetwerken te vergroten. Er is een levendig tuinbouwbedrijvigheid in het gebied dat in een goede balans met haar stedelijke omgeving functioneert.

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA