Organisatie

Het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen bestaat uit partijen zowel uit het bedrijfsleven als ook van de overheid. De betrokken partijen willen de samenwerking vormgeven vanuit hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid. Daarbij onderkennen zij dat vanwege de complexe structuren en processen in de hedendaagse samenleving, het van essentieel belang is dat afstemming en samenwerking tussen partijen (zowel publiek als privaat) voortdurend gestimuleerd dient te worden. Dit met als doel om te komen tot integrale en duurzame oplossingen voor complexe tuinbouwontwikkelingsvraagstukken en om nieuwe uitdagingen en kansen op een doortastende wijze op te kunnen pakken. In het Pact hebben zitting:

J. Sluiter (voorzitter) 
Gemeente Lingewaard
D. Horsthuis-Tangelder  Gemeente Overbetuwe
E. Aerts   Rabobank Oostbetuwe
P. Bakker Plantion 
H. Gertsen  Glastuinbouw NL/STOLproject
R. Vorage   Greenport Arnhem Nijmegen
R. Gerichhausen Tuinder
J. Rocks Provincie Gelderland 
E. Luggenhorst Gemeente Lingewaard 
B. van Zweeden (secretariaat)

Agendaleden:
H. Korfage Gemeente Lingewaard
J. Tensen Gemeente Overbetuwe

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA