« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 25 May 2018

Greenport Gelderland innoveert ook in 2018

De drie projecten die vorig jaar een beschikking ontvingen worden deze zomer afgerond. Het betreft projecten op het gebied van warmtebalancering binnen een tuinbouwbedrijf, verdere uitnutting van hout als duurzame brandstof en verbetert elektramanagement i.c.m. verminderde emissie. De tuinders werken samen om kennis te delen en om hun steentje bij te dragen aan een klimaat- en energie-neutrale glastuinbouw.


Voor dit jaar is momenteel 1 project in aanvraag op het gebied van vermarkting van potplanten als luchtzuiveraars. Enkele tuinders hebben aangegeven bezig te zijn met innovatieve ontwikkelingen die bij zullen dragen aan een duurzame en marktgerichte tuinbouw. Er is nog steeds de mogelijkheid voor (samenwerkende) tuinders om subsidie aan te vragen voor innovatieve projecten.

Ook voor 2018 en 2019 is de subsidieregeling Gelderland Innoveert van kracht. Belangrijk onderdeel van deze subsidieregeling is echter dat de projecten bij moeten dragen aan Agenda 2020 van Greenport Gelderland. In Agenda 2020 heeft Greenport Gelderland, samen met ondernemers uit de tuinbouwketen, aangegeven wat de speerpunten voor de komende jaren zijn. Pactmanager Radboud Vorage is betrokken bij de uitvoering van de speerpunten van Agenda 2020 in de regio Arnhem-Nijmegen/NEXTGarden. 

Niet alle projecten komen in aanmerking voor deze regeling. Vooral innovatieve projecten maken kans om gehonoreerd te worden in dit innovatiefonds. Daarbij wordt gedacht aan haalbaarheids- test- ontwikkelings- en demonstratieprojecten. Bij voorkeur bestaat het project uiteen samenwerking tussen ondernemers. Naast een gedegen projectplan dient bij de aanvraag ook een duidelijke begroting en financiering ingediend te worden. Er mag bij de financiering geen sprake zijn van andere subsidies van Provincie Gelderland. Het bestuur van Greenport Gelderland beslist over een subsidieaanvraag, eventueel na het inwinnen van een advies bij deskundigen.

Voor meer informatie over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met de coördinator van Greenport Gelderland, de heer Dick Koorn via dkoorn@projectenltonoord.nl of met de pactmanager voor de regio Arnhem-Nijmegen Radboud Vorage via r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl of 06-51431301.
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA