« afbeelding 1 van 3 »
 
Monday 18 December 2017

Omzet Plantion door grens van honderd miljoen euro

Tijdens de algemene ledenvergadering presenteerde Plantion gisteravond haar voorlopige jaarcijfers. In het jaar van het honderdjarig bestaan gaat de omzet van Plantion door de grens van 100 miljoen euro. Ook waren er enkele bestuurlijke wisselingen. Secretaris van het bestuur Willem Vianen en lid van de raad van commissarissen Gelli Madlener namen afscheid. De ledenvergadering stemde in met de toetreding van Marc Cleophas en met de personele unie van bestuur en raad van commissarissen. Tevens werd Martijn Meskers voorgesteld als lid van de raad van commissarissen. Na afloop werd getoond hoe Plantion aanvoerders gaat ontzorgen bij het aanleveren van productfoto’s.

In een jaar waarin het aantrekken van de economie verder zichtbaar is geworden, komt de omzet van Plantion naar verwachting uit op 101,7 miljoen euro (+2,3 procent). De omzetgroei van bemiddeling (+6,6 procent), groencentrum (+10,2 procent) en ‘nieuwe kanalen’ waaronder Plantion Digitale Marktplaats (+124 procent) stemt tot tevredenheid. De klokomzet eindigt lager (-3,6 procent), ondanks een stijging van het aantal klokkopers. Volgens Plantion is de daling te wijten aan het toenemend gebruik van alternatieve inkoopkanalen zoals webshops.
Bij het noemen van de hoogtepunten van het jaar stond de directie onder meer stil bij de feestelijkheden in het kader van ‘100 jaar Plantion’ en bij de verhuur van de kroonkantoren in het gebouw, waarvoor in november een overeenkomst werd gesloten.

Digitaal schouwen
Met de blik gericht op 2025 is Plantion dit jaar begonnen met de uitvoering van het beleidsplan 2017-2020. Een van de speerpunten is om kwekers en kopers mee te nemen naar de digitale toekomst. In dat kader gaat Plantion onder andere met geavanceerde fotostraten alle binnenkomende producten van aanvoerders eenduidig fotograferen (partijfoto’s). Plantion is de eerste bloemenveiling die haar kwekers op deze manier ontzorgt. De partijfoto’s komen vervolgens voor kopers beschikbaar via onder meer een speciale app, zodat zij het assortiment voorafgaand aan het veilen digitaal kunnen ‘schouwen’. Na afloop van de ledenvergadering werd het maken van partijfoto’s van aangevoerd product in een testopstelling getoond. Plantion streeft ernaar om eind 2018 daadwerkelijk hiermee te starten.

Fustwasmachine
Tijdens de rondleiding na afloop werden ook andere toekomstgerichte projecten gepresenteerd, waaronder Proeftuinen (noviteiten op de klok), Experience (workshops en demonstraties voor klokkopers), Online kopen (nieuwe versie Plantion Digitale Marktplaats) en klokvoorverkoop. Tot slot demonstreerde Plantion vol trots haar nieuwe fustwasmachine.

Vooruitblik
Voor 2018 voorziet Plantion opnieuw een lichte omzetstijging (0,2 procent) en zullen in het kader van het beleidsplan 2017-2020 de volgende stappen worden gezet. 

Plantion
Plantion te Ede is een moderne, complete en inspirerende marktplaats voor kwekers en sierteeltdetaillisten. Met 151 medewerkers creëert Plantion optimale afzetmogelijkheden voor producten van haar aanvoerders. Plantion combineert onder één dak een klokveiling (dagverse bloemen en planten), een groencentrum (boomkwekerijproducten) en een groothandelscentrum (bloemen, planten en bloemisterijartikelen). Daarnaast bemiddelt Plantion rechtstreeks tussen kweker en koper. Een uitgebreid assortiment bloemen en planten is ook via Plantion Digitale Marktplaats verkrijgbaar: www.dm.plantion.nl.  Plantion investeert in een CO 2-neutrale marktplaats, onder meer door gebruik van zonnepanelen en windenergie. Over 2016 realiseerde Plantion een omzet van 99,5 miljoen euro. Meer informatie: www.plantion.nl.

Plantion viert in 2017 ‘100 jaar marktplaats’: https://vimeo.com/199274123 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA