« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 27 July 2018

Tuinders van het gas in NEXTgarden

Onder zeer warme omstandigheden bij Mea Vota vertelde Henk Gertsen, namens stichting STOL,  dat de tuinders van het gas moeten. Vanaf 2040 zullen de tuinbouwbedrijven energie neutraal moeten zijn. Dhr. Gertsen gaf ook aan dat er geen reden tot paniek is, maar wel tijd om in actie te komen.  

Op initiatief van stichting STOL,  in samenspraak met Greenport Arnhem Nijmegen, gemeente Lingewaard en LTO Glaskracht, zijn Pieter Siekman (Greenvis) en Hans van de Bert (Glaskracht LTO Nederland) hierbij betrokken. 
De heer Siekman is vanuit Lingewaard Energie uitgenodigd om zijn visie te geven, mede door zijn ervaring met het recente project, de drijvende zonnecollectoren. De heer Hans van de Berg van is namens Glaskracht LTO Nederland aanwezig. 

De heer Siekman en de heer Van de Berg geven aan dat zij in staat zijn om :
1)een beter inzicht in de energiebehoefte van het individuele bedrijf en collectief te geven;
2)dat zij kunnen komen tot een beter afgewogen oplossing
3)en daarmee tot een vergroting draagvlak bij de tuinders.

Er werden een drietal gebieden benoemd waar onderzocht wordt hoe tot energieoplossingen te komen. Naast energiebesparing wordt gedacht o.a. aan collectie restwarmte voorzieningen, ondiepe geothermie, zonnethermie, biomassa,  al dan niet in samenwerking met bedrijventerreinen en te ontwikkelen woonlocaties. 

Om welke gebieden gaat het:
Gebied 1:  het cluster bedrijventerrein Pannenhuis, Agropark, NEXT garden/Bergerden onbebouwd en Kamervoort.
Gebied 2: het cluster De Geer, Geldershoek, Steenbergerveld Veldhoenstraat en Herenland en omstreken.
Gebied 3:  het cluster Rietkamp, deel Bergerden, grenzend aan de Rietkamp en het nog te ontwikkelen woningbouwlocatie De Hoeve.
Gebied 4:  Bergerden wat overigens al een cluster op zich is.

Hoe nu verder:
1)Een start wordt alleen gemaakt binnen de clusters als er voldoende initiatieven zijn vanuit de gebieden. Indien dit het geval is dan gaan Hans Siekman en Pieter van de Berg aan de slag.
2)De tuinders gaan vanuit de gebieden (clusters)  bepalen wat de juiste route is. Zij geven aan wat de mogelijke behoefte, c.q. mogelijke oplossingen zijn. Van daaruit worden vervolg stappen gezet c.q. inventarisaties verricht.  

Inmiddels hebben zich voor de drie clusters al gegadigden c.q. trekkers gemeld. Om het te laten slagen is aansluiting van meerdere tuinders zeer gewenst. Aanmelden kunt u doen via Henk Gertsen h.gertsen@kpnplanet.nl

De deelnemers binnen het cluster kanaliseren de initiatieven, en zoeken draagvlak bij collega’s voor mogelijke energie oplossingen. Zij worden overigens wel vanuit het project gefaciliteerd. Men hoeft dus geen tijd te steken in onderzoek, uitwerking van plannen en berekeningen. Hiervoor worden externe partijen aangetrokken. Er is hiervoor al een plan van aanpak gemaakt onderbouwd met een begroting en het daarbij horende kostenplaatje. 

De financiering van de kosten wordt voor deels betaald door Glaskracht, een ander een deel door de STOL. Ook Pieter Siekman is bezig om voor een deel van zijn kosten financiering te vinden.  Er is eveneens een verzoek bij Greenport neergelegd voor financiering, mede door die bijdrage zou de begroting sluitend moeten zijn.
 
Harrie Vreman
STOL project
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA